Kvalitetssikring

Ingen oppdrag gjennomføres uten at alt er under kontroll.

Hos Varme Consult setter vi vår stolthet i å utføre alle oppdrag til fingerspissene. Alle punkter skal være sjekket, dokumentert og ivaretatt. Alle krav og lover skal være tatt hensyn til når vi overleverer et anlegg. KS / HMS – systemet er et naturlig hjelpemiddel når vi skal sikre at alle standarder ivaretas – ikke minst i henhold til kundens krav.

Skreddersøm betyr kvalitet.

Våre oppdragsgivere har forventninger til den jobben vi gjør, og selvfølgelig til det ferdige produktet. Vi strekker oss til det ytterste, for å tilfredsstille våre kunders forventninger til oss.

hms10

Hvorfor HMS er så viktig

Varme Consult har klare oppfatninger av hva vi mener med Helse, Miljø og Sikkerhet. Vi holder et høyt nivå innen HMS, noe som er en verdi i seg selv – og forteller litt om hvordan vi som selskap ønsker å fremstå. Et godt omdømme er en forutsetning for gode økonomiske resultater – og ikke minst for at vi skal være en samarbeidspartner Med Trygghet for Fremtiden.

Vår HMS målsetning

  • Ingen skader på mennesker og miljø.
  • Ingen ulykker eller tap
  • Bidra til en bærekraftig utvikling
  • Et høyt nivå innen HMS har en verdi i seg selv.
  • Samme gjennomgående HMS-standard i alle deler av virksomheten
  • Samme høye forventninger til HMS-nivå hos våre leverandører, og samarbeidspartnere.
  • Vi har et felles ansvar for å ta vare på Miljø, Verdier og hverandre !

hms2-300x204