Service

For å unngå unødvendig høye driftskostnader og for å forlenge levetiden på utstyret som er anskaffet, er det viktig med jevnlig kontroll av tekniske installasjoner. De fleste av våre produkter er utstyrt med moderne overvåkningsteknologi for kontroll av utstyr for å unngå funksjonelle og operasjonelle feil.  Vi i Varme Consult har kvalifisert servicepersonell som kan foreta service ute i felten, eller om nødvendig utføre arbeidet i eget verksted.

I tillegg til ordinær service på anlegg, kan vi også tilby:

Serviceavtaler
Vi tilbyr service- og veldikeholdsavtaler hvor vi besøker anlegget 1-2 ganger i året til avtalt tid og pris. Med en slik avtale holder man kontroll på anlegget, og vil da være i forkant av problemer og eliminere eventuelle feil som vil kunne oppstå. Ved å inngå en serviceavtale, vil man dermed redusere både drifts- og investeringskostnader.

24-timers vaktordning
For bedrifter som har spesielt behov for service utover normal arbeidstid, kan vi tilby 24-timers vaktordningsavtale.
Vaktordningen gjelder 365 dager i året.

Reservedeler
Våre produkter er bygget opp av kjente komponenter fra merkevareleverandører . Vi leverer reservedeler til alle våre merkevarer, og har de mest kurante delene på lager.

Konsultative tjenester / systemanalyse
For å forhindre funksjonsfeil, driftsstans og slitasje av komponenter grunnet feildrift, har vi et team av høyt kvalifisert personell som kan utføre diagnose av det installerte utstyr. Vi anbefaler også utskiftning av vitale deler, basert på vår erfaring.

 

ServiceVC

 • Vi tilbyr drift og vedlikehold av Varmepumper og varmesentraler.Arim sfj
 • Drifts-vakt 24 timer i døgnet for våre kunder.
 • Varme Consult reparerer og skifter ut nødvendige komponenter.
 • Vi kan oppgradere ditt radiatorsystem, eller styresystem til dagens standard.
 • Varme Consult installerer snøsmelt anlegg og leverer komplette varmesentraler.
 • Solid kompetanse og erfaring, gjør at sikkerheten blir ivaretatt på best mulig måte.
 • Vi skreddersyr den løsning som passer best for for ditt anlegg.
 • Varme Consult konverterer ditt oljefyringsanlegg, til en miljøvennlig løsning.
 • Service-rapport blir utarbeidet etter hvert besøk.
 • Spar penger og miljø, med maksimal utnyttelse av anlegget.
 • Sertifisert for arbeid med oljetanker. – Innendørs og nedgravde tanker.
 • Vi er bedriftssertifisert F-Gass – Kategori I
 • Varme Consult AS er medlem av Norsk Varmeteknisk Forening og NOVAP.
Varmepumper

KONTAKT OSS

Ditt navn

Din E-mail

Telefon

Emne

Din Melding

Service på Varmesentraler – Næringsbygg

Ved å gi Varme Consult ansvaret for drift og vedlikehold av varmesentralen, kan du stole på at energien din er i de rette hender.

De fleste av varmesentralene vi har driftsavtale på, har vi prosjektert, designet og installert selv. Dette understreker vårt kompetansenivå, og gir våre kunder trygghet for at de er best rustet til å videreføre trygg og kostnadseffektiv drift av sentralen.
Hovedkomponentene i en driftsavtale for varmesentraler, er daglig drift og tilsyn av anlegget, deltakelse i vår 24-timers vaktordning, samt administrasjon av service, vedlikehold, reparasjoner, oppgraderinger og utvidelser.

ESVC

Daglig drift og tilsyn: Varme Consult kobler seg opp via fjern-overvåking og ser over de viktigste verdier og temperaturer for varmesentralen, og gjør de nødvendige tiltak for å sikre effektiv og stabil drift av sentralen. Tidspunkt for tilsyn og eventuelle merknader logges, og noteres i en ukesrapport. Den daglige gjennomgangen vil også ha mulighet for å kontinuerlig overvåke  anleggets virkningsgrad, så man kan få så optimal drift av anlegget som det er mulig.

Vakttelefon: Varme Consult har en døgnbemannet vakttelefon som er betjent av kompetente ingeniører som kjenner varmesentralen. Vakthavende vil også ha tilgang til PC med mulighet for å koble seg til for fjernovervåking og styring av anlegg og maskiner. Vi tilbyr umiddelbar responstid for vakttelefonen hele døgnet, alle dager hele året. Ønsket responstid for utrykning av ingeniør/tekniker tilpasses den enkelte avtale.

Varme Consult AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører service på varmeanlegg åp østlandet. Ta kontakt med oss påpost@varmeconsult.no, eller telefon 92 12 00 50 -for service på Deres varmeanlegg.