Solvarme

Varme Consult AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss påpost@varmeconsult.no, eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

 Solvarmeanlegg –Se CTC produktbrosjyre

Enten det dreier seg om små eller store anlegg, vil systemene være satt sammen av 3 hovedkomponenter – solfangere, varmesentral/bereder og styringssystem. Produktene er beskrevet underproduktinfo.

  • Solfangerne absorberer strålingsenergien fra sola og omdanner den til varme. Varsol1men brukes til å varme opp vannet som sirkulerer i solfangerne. Det varme vannet transporteres til en varmesentral (varmelager) eller en bereder for bruk/lagring.
  • CTC EcoZenith i550 er en godt isolert tank, med teknisk anlegg for drift av både solvarme, varmepumper og vedovn med vannkappe. Den sørger for automatisk tilførsel av tilleggsenergi, dersom det ikke er tilstrekkelig solenergi til å dekke behovet fullstendig.
  • Styringssystemet regulerer tilførsel av energi til energisentralen eller berederen. Det starter solvarmeanlegget straks det blir varmt nok i solfangerne til at temperaturen kan heves. Skal solvarmen også brukes til romoppvarming, sørger styreren for at innetemperaturen holdes konstant på valgt nivå, og sikrer minimalt energiforbruk. Styringssystemets hovedenhet integreres i energisentralen.

 

Prosjektvurdering

Termisk solvarme – det vil si solvarme basert på oppvarming av varmt vann er en svært effektiv måte å nyttegjøre seg av den energien solen kan gi.

Varme Consult gjør gjerne en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av potensielle prosjekter – egner det seg for solvarme ?, hva kan utbyttet bli ? og hva vil det koste ?

Hvit_space
Solvarmeanlegg1

For nybygg og rehabilitering

Solvarmeanleggene egner seg både for nybygg og rehabiliteringsprosjekter. Installasjon i eksisterende bygg er særlig gunstig dersom berederen er moden for utskifting eller når tak/fasade skal utbedres. Solfangerarealet beregnes utfra størrelsen på bygget, energibehovet og arkitekturen.

Anlegget er et totalsystem som kan gi 100 % dekning av energibehovet, men vi anbefaler å installere systemet sammen med en bergvarme løsning, eller en Luft til Vann varmepumpe løsning..

zenith i550sol3

Ulike typer solvarmeanlegg – systembeskrivelse

Varme Consult leverer 2 hovedtyper av anlegg, tappevannsanlegg og kombinerte systemer for tappevann og romoppvarming. Prinsippene er de samme enten prosjektet er stort eller lite. I tillegg leverer vi solfangere til bassengoppvarming.

Du kan få økonomiskstøttetil investering i klimatiltak i boligen.
Ved spørsmål eller pris forespørsler, kontakt oss påpost@varmeconsult.no, eller tlf: 92 12 00 50

 

NIBE-logo-300x66            vaillant-logo            ctc web1         Tyrro-logo-su-linijom         OSO logo