Tilskudd / Støtteordninger

Varme Consult AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss påpost@varmeconsult.no, eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

Tilskudd / støtteordninger

 

ENOVA har doblet oljefyr støtten ut 2018.

  • Inntil kr. 50 000,- i tilskudd fra ENOVA og opp til 80% lavere oppvarmingsutgifter.
  • Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en varmepumpe, kan du få ENOVA tilskudd på opp til 50 000 kroner – penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak.
  • Velger du en varmepumpe fra Varme Consult AS, sparer du i tillegg inntil 80 % av dine oppvarmingskostnader sammenlignet med din gamle oljefyr.
  • Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig !

 

Enøketaten

 Oslo kommune Klima- og energifondet

Bymiljøetaten – Enøk forvalter Klima- og energifondet i Oslo kommune og gir støtte til en rekke
energieffektiviseringstiltak.
Tilskudd gis kun når bestilling av varer og tjenester ikke er foretatt, kontrakt ikke er inngått og
tiltaket ikke er igangsatt.

Se Oversikt over alle tiltak

Søknadsskjema Oslo kommune Enøk

enova

ENOVA

Bytter du til en fornybar varmeløsning, som for eksempel en varmepumpe, kan du få Enova tilskudd på inntil 50 000 kroner – penger du får for å gjøre miljøvennlige energitiltak. Enova har doblet oljefyr støtten ut 2018. Velger du en varmepumpe fra Varme Consult, sparer du i tillegg store kostnader til oppvarming, sammenlignet med din gamle oljefyr. Ikke bare blir varmen billigere, den blir mye mer miljøvennlig !

Se Enovas hjemmesider for ytterligere informasjon, samt elektroniske søknader.

NIBE-logo-300x66            vaillant-logo            ctc web1