Sanering av oljefyr og oljetank.

Varme Consult AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss påpost@varmeconsult.no, eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

 

Om nedgravde oljetanker

Hovedregelen er at alle private oljetanker som ikke er i bruk skal graves opp. Regelverket åpner for at tanker kan bli liggende nedgravd hvis de er komplisert å grave opp, hvis de ligger helt eller delvis under konstruksjoner eller av andre grunner er uhensiktmessig å fjerne,jfr. forurensingsforskriftens § 1.8.

Renovering TA

Varme Consult AS er godkjent for arbeider med nedgravde, og innendørs oljetanker.

    • Under saneringsarbeider, tømmes tank for olje, rengjøres og inspiseres. Påfyllingsrør blir fjernet.
    • En nedgravd oljetank kan enten saneres der den ligger, eller graves opp.
    • Innendørs oljetanker blir oppskjært og fjernet.
    • Varme Consult AS sørger for søknader og dokumentasjon til kommune.
    • Kontakt oss for tilbud for sanering av din oljefyr / oljetank  post@varmeconsult.no, eller tlf: 92 12 00 50

Fjerning av oljefyr.

-Frakopling og tømming av fyrkjele.

-Oppskjæring av fyrkjele.

-Opplasting bortkjøring av fyrkjele.

oljekjel1

Kontakt oss for tilbud for sanering av din oljefyr / oljetank : post@varmeconsult.no, eller tlf: 92 12 00 50

oljetank4

 

 
Du kan få økonomiskstøttetil investering i klimatiltak i boligen.
Kontakt oss for tilbud for sanering av din oljefyr / oljetank : post@varmeconsult.no, eller tlf: 92 12 00 50

NIBE-logo-300x66            vaillant-logo            ctc web1         Tyrro-logo-su-linijom         OSO logo