Tilskudd / Støtteordninger

Varme Consult AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper i Oslo, Akershus og Vestfold. Ta kontakt med oss påpost@varmeconsult.no, eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

Tilskudd / støtteordninger

 

Enøketaten

 Oslo kommune Klima- og energifondet

Bymiljøetaten – Enøk forvalter Klima- og energifondet i Oslo kommune og gir støtte til en rekke
energieffektiviseringstiltak.
Tilskudd gis kun når bestilling av varer og tjenester ikke er foretatt, kontrakt ikke er inngått og
tiltaket ikke er igangsatt.

Se Oversikt over alle tiltak

Søknadsskjema Oslo kommune Enøk

enova

ENOVA

Enova kan gi økonomisk støtte og rådgivning til deg som vil gjøre boligen du bor i enda bedre å leve i. Du kan få støtte til energirådgiving og oppgradering, og til solvarme, varmestyringssystem, omlegging til fornybar varme, og til utfasing av oljefyring.

Se Enovas hjemmesider for ytterligere informasjon, samt elektroniske søknader.

NIBE-logo-300x66            vaillant-logo            ctc web1         Tyrro-logo-su-linijom         OSO logo