Betingelser installasjon Luft til luft varmepumper

Varme Consult AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss påpost@varmeconsult.no, eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

Betingelser ved installasjon av varmepumpe

 

Dette er inkludert i en Standard Installasjon:

– Montering av varmepumpens innedel på innsiden av yttervegg

– Montering av varmepumpens utedel på betongmur

– Inntil 4 meter rørstrekk mellom innedel og utedel

– Enkel demonstrasjon av maskin for kunde

– Hulltaking i trevegg (Maks veggtykkelse 30 cm)

– Enkel instruksjon i bruk av varmepumpen

– Dokumentasjon av installasjon iht standard skjema

– Kvalitetssikring av ordre og forhold rundt installasjon

– Avklare eventuelle kostnader som ikke dekkes av en Standard Installasjon ved kvalitetssikring eller av montør før installasjon starter

 

Dette er ikke inkludert:

Arbeid og materiell som ikke er inkludert i en standard installasjon faktureres direkte iht. egen prisliste. Dette gjelder eksempelvis, men dog er ikke begrenset til dette:

– Elektriske arbeider.

– Tilleggsarbeider utover Standard installasjon

– Spesialkonsoller, plastkanaler og annet tilleggsutstyr

– Framføring av nødvendig strømuttak enten det er ute/inne eller begge steder

 

– Utedel og innedel monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsmuligheter for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige / stillas.

– Kunde må besørge jordet strømtilførsel til nettledningen. Jordfeilbryter anbefales og kreves, dersom ny kurs må monteres. Enkelte maskiner krever 16A

– Tilleggs arbeid utover Standard Montering og kjøring beskrevet ovenfor faktureres iht. Gjeldende prisliste

Eventuelle ekstra kostnader vil bli forsøkt avklart ved kvalitets sikring av ordren og senest av montør før installasjon påbegynner.

 

Betingelser for installasjon av varmepumpe

– Det er garanti på produkt og montering. Det er kun gjeldende hvis dette er utført av en autorisert installatør

– Byggeteknisk informasjon for hulltaking og festepunkter må gis montør skriftlig før montering starter, om vi skal ta ansvar for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, kledning, dårlig feste i mur/treverk og lignende.

– Avbestilling av montering må skje senest innen 48 timer før avtalt tid, ellers tilkommer

avbestillingsgebyr.

– Angrerett: Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser, men på grunn av installasjonskostnader i forbindelse med kjøp av varmepumpe vil det komme en demonteringskostnad hvis du ikke er fornøyd med varmepumpen innen 14 dager.

– Varmepumper krever jordet strømuttak. Enkelte krever 16A

– Montering av utedel krever min 30 cm høyde. Utedelen må monteres mellom 30 cm og 120 cm over bakken.

– Utedel og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsforhold for montør – uten at montøren må krype, for eksempel under lav terrasse eller bruk av stige/stilas.

Ansvar for installasjon
Varme Consult er ansvarlig for installasjon, og at denne utførers iht til gjeldende lover og forskrifter samt at dette utføres på en slik måte at produktets garanti opprettholdes.

 

Fakturering av installasjon

Varme Consult fakturerer sluttkunden for varmepumpe og installasjon.

Se priser installasjon av varmepumpe

Den formelle avtalen om utførelse av installasjon er mellom deg og Varme Consult AS, og du aksepterer herved dette dokument som gjeldende avtale.

 

Priser

Standard Installasjon kr 5.700,- inkl mva

Øvrige priser for tjenester utfor standard sePrisliste Installasjon.

 

Dette må du huske på:

– At ute- og innedel må monteres på steder hvor det er enkel adkomst og gode arbeidsstillinger for montør, uten for eksempel å måtte krype under lav terrasse eller bruk av stige/stilas.

– At utedel bør monteres på betongmur pga risiko for støy. Avvik krever kundens signatur

– Montering av utedel krever minimum 30 cm høyde under utedel. Maksimal høyde er 120 cm over bakken.

– Varmepumper krever 1 eller 2 jordede strømuttak*. (enkelte modeller krever 16 Ampere tilførsel)

– Avbestille senest innen 48 timer før avtalt montering ellers tilkommer gebyr

– Spesielle byggeteknisk informasjon for hulltagning og festepunkter må gis montør skriftlig om vi skal ha ansvar for følgeskader. Det tas ikke ansvar for konsekvenser av manglende byggeteknisk kvalitet, eksempelvis dårlig limt/festet tapet, murpuss som løsner, kledning, dårlig feste i mur/treverk o.l.

– Installasjon vil utføres i tråd med produktets bruksanvisning. Ønskes produktet montert forskjellig fra montørens eller produsentens anbefalinger, vil garanti kunne bortfalle. Slikt avvik krever kundens signatur

– Hvis det skal installeres lengre rør, annet utstyr eller pga. andre forhold enn det som er angitt i en Standard Installasjon, vil ekstra kostnader iht prisliste tilkomme.

 

*Enkelte produkter har separat strømtilkobling for inne- og utedel. Det krever da separate strømuttak i nærheten av hver av disse.

Varme Consult, fraskriver seg alt ansvar for eventuelle følgeskader som følge av montering av varmepumpen, relatert til bygningsmessige svakheter og/eller manglende informasjon så som dårlig murpuss, sprø murstein, dårlig kledning, eller vegg for øvrig, konflikt om røropplegg og/eller elektriske installasjoner i eller på vegg etc.

 

www.varmeconsult.nopost@varmeconsult.no • Tlf: 92 12 00 50

mitsubishi banner

 

NIBE-logo-300x66            vaillant-logo            ctc web1         Tyrro-logo-su-linijom         OSO logo