Priser montering Luft til Luft Varmepumper

Varme Consult AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss påpost@varmeconsult.no, eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

Installasjon luft/luft varmepumper

Varme Consultutfører installasjon og service på alle typer varmepumper.Vi kontakter deg alltid når du har bestilt varmepumpe hos oss for å gjøre noen
avklaringer, som sikrer at du får riktig produkt til ditt formål og samtidig kartlegger
riktig plassering av varmepumpen.

Standard montering       5.700,- inkl mva

Betingelser – Standard montering:

– Opptil 4 meter rørstrekk (isolerte parrør) mellom innedel og utedel
– Innedel plassert mot yttervegg / hullboring trevegg
– Strømkabel link mellom inne og utedel (legges i kanal)
– Drenerings slange
– Trykktesting av anlegg
– Igangsetting samt enkel demo av anlegg / fjernkontroll for kunde
– Inntil 4 timer arbeidstid

Elektriske arbeider ikke inkludert i monterings pris..

 

-Avbrutt montering *                                               kr. 1.050,-

-PVC kanaler pr meter                                            kr. 150,-

-Bend til PVC kanal                                                  kr. 80,-

-Ekstra doble isolerte parrør inkl strøm kabel     kr. 320,- / m.

-Ekstra kjølemedium (gass), pr gram **                kr. 2,70

-Mur / betong boring                                                  kr. 1.100,-

-Demontering av tidligere varmepumpe                 kr. 1.050,-

-Spesialbrakett for lav murvegg                                 kr. 650,-

-Markkonsoll / bakkestativ                                         kr. 1.250,-

-Trollflex vegg gjennomføring                                   kr. 480,-

-Stige tillegg over 2,5 meter                                        kr. 1.590,-

-Arbeid pr time ut over standard                               kr. 820,-

* Avbestilling må skje senest 48 timer før avtalt tid for montering

** 30 gram pr meter over 7 meter rørstrekk (varierer)

Alle priser inkl mva

mitsubishi banner

 

NIBE-logo-300x66            vaillant-logo            ctc web1         Tyrro-logo-su-linijom         OSO logo