Mitsubishi Luft-Vann varmepumper

Varme Consult AS er en varmeteknisk bedrift, spesialisert på prosjektering, leveranse og installasjon av Bergvarme anlegg og varmepumper. Firmaet er lokalisert i Tønsberg, og vi utfører Energiboring, og installasjon av Bergvarme løsninger og varmepumper på østlandet. Ta kontakt med oss påpost@varmeconsult.no, eller telefon 92 12 00 50 -for å få en kostnadsfri planlegging av Deres anlegg.

VANNBÅREN VARME UTEN BOREKOSTNADER!

En luft-vann-varmepumpe bruker kald utendørsluft til oppvarming innendørs. Varmen fordeles via vannbårent system i gulv eller radiatorer. Dette gir en meget god varmedistribusjon og jevn innetemperatur.

 

  • Luft-vann-varmepumpe er spesielt godt egnet for deg som skal bygge ny bolig eller allerede benytter et vannbårent system.
  • Luft-vann-varmepumper kan også benyttes til varmtvannsoppvarming, og kan redusere strømforbruket med mer enn 50%.
  • Vannbåren varme er dessuten anbefalt av Norges astma- og allergiforbund.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om luft/vann varmepumpe

Ecodan Next Generation med varmesentral eller hydroboks er utformet for å møte fremtidens krav til varmeøkonomi, og dine krav til besparelse!

VELG EN AV TO INNEDELER


Varmesentral Ecodan

ECODAN
VARMESENTRAL
MED TAPPEVANN

Kompakt varmesentral med integrert 200 liter varmtvannsbereder.
Gir varme til radiatorer, gulvvarme og varmtvann.
Kun 1,7 meter høy.
Hydroboks

ECODAN
HYDROBOKS
VARMESENTRAL

Varmesentral uten varmtvannsbereder.
Kobles enkelt til eksisterende og nye systemer.
Gir varme til radiatorer, gulvvarme, og kan forvarme varmtvann.